İLK YARDIM EĞİTİMİ Uzman Eğitim Kadrosu Yüksek Başarı Oranı

İLK YARDIM EĞİTİMİ Uzman Eğitim Kadrosu Yüksek Başarı Oranı
NEDEN İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMALIYIM?

NEDEN İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMALIYIM?

İLK YARDIM KURSU, BİLMEMİZ GEREKENLER

İLK YARDIM KURSU, BİLMEMİZ GEREKENLER

Eğitimlerle ilgili bilgi almak, Kurs kaydı yaptırmak için..

 

OED ŞOK CİHAZI EĞİTİMLERİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

27 Ağustos 2021 tarihine kadar tüm ilkyardımcı ve eğitmenlerin 2 saatlik OED eğitimi alması zorunlu hale getirilmiştir.
27 Ağustos 2020 tarihli, 31226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 1 yıl içerisinde bu eğitimlerin tamamlanması gerekliliği belirtilmiştir.

 

 

İLK YARDIM EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Madde 19-(Madde başlığı ile birlikte değişik madde 29.07.2015) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı.

Bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış

"İlk Yardımcının bulundurulması zorunludur.”

 

Facebookta Paylaş

 

 

 

 Eğitime Kimler Katılabilir?
İncele +

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitimlere, istekli ve ilkyardımcı özelliklerini taşıyabilecek tüm bireyler katılabilir. Eğitim sonunda başarılı olan katılıcımlar sertifikalı ilkyardımcı olacaktır.

Temel İlk Yardım Eğitimi
İncele +

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yardımdaki amaç, yaralıyı ve kendinizi tehlikeli bölgeden acilen uzaklaştırmak olmalıdır. Bu doğrultuda yapmanız gerekenleri ve temel ilk yardımın amacını kursumuza katılarak öğrenebilirsiniz.

Sertifika Yenileme Eğitimi
İncele +

Sertifika Yenileme Eğitimi

Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilkyardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içinde yenilenmelidir.

İLK YARDIM KURSU, BİLMEMİZ GEREKENLER

İLYARDIM EĞİTİMİ

İLYARDIM EĞİTİMİ

İlkyardım; kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir.

KAYIT EVRAKLARI

KAYIT EVRAKLARI

Nüfus Cüzdan Fotokopisi -2 Adet Fotoğraf -İlkyardım Sertifikası(Sadece yenileme) -İlkyardımcı Kimliği(Sadece yenileme)

EĞİTİM UYGULAMASI

EĞİTİM UYGULAMASI

lkyardım Sertifika Eğitimlerinde bir grup Bakanlıkça en fazla 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla ise 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulur. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenilebilir.

EĞİTİM ÜCRETİ

EĞİTİM ÜCRETİ

Bakanlık Sertifikalı İlkyardım Eğitimlerinin ücreti Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ücret komisyonları tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. Ayrıca eğitim ücretleri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

SINAV

SINAV

Katılımcılar eğitim sonunda değerlendirme sınavına tabi olurlar.Sınav tarihi kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinden Kurumumuzca alınır. Müdürlüğün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir.

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilmektedir. Güncelleme Eğitimleri sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenmektedir.

 

   Her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda

   profesyonel yardım gelene kadar tıbbı araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkânlarla

   hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale eden “ilkyardımcı sertifikası” almış kişiye

   İLKYARDIMCI denir. Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve

ruhsat almış kurumlar tarafından “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası “ bulunan eğitmenlerce

verilmektedir.

 

 

 

NEDEN İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMALIYIM?

Yakınlarının hayatını gerektiğinde kurtarabilmek için ne yapacağını bilmiyor musunuz ?.

Gerektiğinde ilk yardım uygulayabilmek için ne doğru ne yanlış karıştırıyor musunuz?.

 

TOP